Privatumo ir slapukų politika

Calypso isikuandmete töötlemise vastutavaks töötlejaks on: Calypso OÜ, reg.nr: 14794707.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Calypso kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused);
 • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Calypso võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);
 • informatsioon, mida edastate meile seoses kaupade/teenuste tellimise ja e-maili teel saadetavate teadetega;
 • muu informatsioon, mida te Calypso-le edastate.

Muude andmete kogumine

Calypso veebilehe külastamisel kogume ka külastaja koht isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehekülje vaatamised, veebisaidil navigeerimine, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika).

Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu Google Analytics, Facebook, et koguda, jälgida ja analüüsida informatsiooni teie ja meie vaheliste toimingute kohta või seoses meie e-poega, sealhulgas informatsiooni meilt ostetud toodete ja teenuste kohta. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Calypso võib kasutada Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • ostu-müügi lepingu täitmiseks;
 • kauba kohaletoimetamiseks, jagades teie tarneaadressi logistikapartneritega;
 • teadete saatmiseks ja arvete maksmiseks ning maksete vastuvõtmiseks;
 • veebisaidi haldamiseks;
 • kohandamiseks teie vajadustega;
 • võimaldamaks teile juurdepääsu veebisaidi teenustele ja nende kasutamisele;
 • teie poolt edastatud päringute, tagasiside ja meie kaupadega seotud kaebustega tegelemiseks;
 • teavitada kliente Calypso tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest;
 • samuti kasutamaks teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et küsida luba teie ostukogemuse kasutamiseks/jagamiseks meie turundus- või müügimaterjalides.

Kogutud andmete säilitamine

Kliendi isikuandmeid säilitab Calypso kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Calypso on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Calypso õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil "Konto" alas.

Isikul on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist või tema isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist igal ajal. Calypso teostab vastava toimingu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates kliendi poolt kirjaliku avalduse esitamisest.

Turvalisus

Calypso rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Calypso ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Calypso veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@calypso.ee.